RoadFlair

BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 11201 lm, 80 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401861998 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973182000