Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • UniStrip G4 - Bộ đèn LED tuyến tính lắp nổi chất lượng tốt nhất trong phân khúc dùng cho các Ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời cố định và sinh động

   ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)
   ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)
   UniStrip G4

   ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)

   Mã đơn hàng: 911401782352

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871951454008899

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871951454008899
  Tên sản phẩm khác
  ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8719514540088
  Mã đơn hàng
  911401782352
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  911401782352
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,650 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm