Hướng dẫn an toàn và đào tạo người dùng

Đèn batten khử trùng Philips UV-C

Hình ảnh sản phẩm batten khử trùng UV-C
Hình ảnh sản phẩm batten khử trùng UV-C

Trước khi bạn bắt đầu lắp đặt đèn batten khử trùng Philips UV-C, vui lòng đăng nhập vào Đào tạo người dùng và hướng dẫn về UV-C

Bộ đèn khử trùng Philips UV-C lắp trần

Bộ đèn khử trùng Philips UV-C lắp trần
Bộ đèn khử trùng Philips UV-C lắp trần

 

Trước khi bạn bắt đầu lắp đặt bộ đèn khử trùng Philips UV-C lắp trần, vui lòng đăng nhập vào Đào tạo người dùng và hướng dẫn về UV-C

Buồng khử trùng Philips UV-C

Buồng khử trùng Philips UV-C

Trước khi bạn bắt đầu lắp đặt buồng khử trùng Philips UV-C, vui lòng đăng nhập vào Đào tạo người dùng và hướng dẫn về UV-C