GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED70/840 L1500 L1 W WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 52 W, 7100 lm, 4000 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401551202
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865765900