GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398X LED69/840 L1200 L1 W WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 4000 K, Trắng đục, Không dây

Mã đặt hàng: 911401551002
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865763500