Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Công nghệ đáng tin cậy, hiệu năng cao cho các ứng dụng LED tuyệt đỉnh

   Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220
   LED
   Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220
   Bộ điều khiển Xitanium LED - có thể điều chỉnh độ sáng 1-10V

   Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220

   Mã đơn hàng: 929001404706

   Mã sản phẩm đầy đủ: 692234191070800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  692234191070800
  Tên sản phẩm khác
  Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V I220
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6922341910708
  Mã đơn hàng
  929001404706
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929001404706
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  1,352 kg
  Tải xuống
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm