Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Công nghệ đáng tin cậy, hiệu năng cao cho các ứng dụng LED tuyệt đỉnh

   Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 230V I175
   LED
   Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 230V I175
   Bộ điều khiển Xitanium IP65 và IP67

   Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 230V I175

   Mã đơn hàng: 929002822980

   Mã sản phẩm đầy đủ: 692234193116100

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số vận hành và điện
  Dòng điện đầu ra (Tối đa)
  1050 mA
  Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
  300 mA
  Điện áp đầu ra (Tối đa)
  214 V
  Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
  71 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Khoảng điều chỉnh độ sáng
  100-10 %
  Cơ khí và bộ vỏ
  Vỏ đèn
  LP 175 3 wires 450 250
  Kích thước vỏ đèn
  175 x 68 x 40
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  692234193116100
  Tên sản phẩm khác
  Xi LP 150W 0.3-1.05A S1 230V I175
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6922341931161
  Mã đơn hàng
  929002822980
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  929002822980
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,725 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm