Greenperform Waterproof G2 - WT188C

GreenPerform Waterproof G2 là sản phẩm có chức năng chống bụi và chống nước được nâng cấp, đem lại chất lượng ánh sáng xuất sắc, khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội và không cần bảo trì.