TL-D LIFEMAX Super 80

Là giải pháp chiếu sáng huỳnh quang hiệu quả với độ hoàn màu được cải thiện