Bạn hiện đang truy cập trang web Philips chiếu sáng. Hiện đã có một phiên bản đã được bản địa hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (31)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Đổi mới đèn LED
  Loại đui
  Nhiệt độ màu
  Các tính năng bổ sung
  Độ sáng
  Loại thủy tinh
  Chất liệu bóng đèn
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn bulb

   LED

   Bóng đèn bulb

   • 7W-65(65W GLS, 12W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 10W-83 (83W GLS, 16W CFLi)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 17W-145(145W GLS, 35W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ141.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 17W-140(140W GLS, 35W CFL)W
   • E27
   • Trắng
   đ141.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 15W-125(125W GLS, 27W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ133.100,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 15W-115(115W GLS, 27W CFL)W
   • E27
   • Trắng
   đ133.100,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 13W-104(104W GLS, 24W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ110.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 13W-99(99W GLS, 24W CFL)W
   • E27
   • Trắng
   đ110.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 11W-88(88W GLS, 20W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ96.400,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 11W-80(80W GLS, 20W CFL)W
   • E27
   • Trắng
   đ96.400,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 9W-65(65W GLS, 15W CFL)W
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ73.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Bóng đèn

   LED

   Bóng đèn

   • 9W-60(60W GLS, 15W CFL)W
   • E27
   • Trắng
   đ73.900,00