Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Khử trùng tại nhà một cách hiệu quả và dễ dàng

  Bảo vệ ngôi nhà bạn khỏi các tác nhân gây bệnh

   

  Độ sạch của bề mặt có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Ánh sáng có thể được sử dụng như một phương pháp khử trùng cho bề mặt và giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng.

  Các giải pháp khử trùng khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng

  Nguồn sáng UV-C

   

  Nguồn sáng UV-C có thể vô hiệu hóa vi rút, vi khuẩn, nấm và mốc một cách hiệu quả chỉ trong vài giây.

  Ánh sáng LED nhìn thấy được

   

  Khử trùng môi trường khỏi vi khuẩn, một cách liên tục.

  UV-C hoặc ánh sáng LED nhìn thấy được
  Những gì tạo nên sự khác biệt?

  Thời gian khử trùng
  Sự hiệu quả

  Sự giới hạn

   

   

  Nguồn sáng UV-C

   

  Xem thêm

  Ít hơn 45 phút
  Vô hiệu hóa vi rút, vi khuẩn, nấm và mốc
  Không cho phép người hoặc động vật di chuyển trong khu vực đèn đang hoạt động


   

   

  Ánh sáng LED nhìn thấy được

   

  Xem thêm

  Vài giờ
  Vô hiệu hóa vi khuẩn, nấm và mốc
  Cho phép người hoặc động vật di chuyển trong khu vực đèn đang hoạt động

   

   

  Nguồn sáng UV-C

   

  Xem thêm

  Thời gian khử trùng
  Sự hiệu quả

  Sự giới hạn
  Ít hơn 45 phút
  Vô hiệu hóa vi rút, vi khuẩn, nấm và mốc
  Không cho phép người hoặc động vật di chuyển trong khu vực đèn đang hoạt động


   

   

  Ánh sáng LED nhìn thấy được

   

  Xem thêm

  Thời gian khử trùng
  Sự hiệu quả

  Sự giới hạn
  Vài giờ
  Vô hiệu hóa vi khuẩn, nấm và mốc
  Cho phép người hoặc động vật di chuyển trong khu vực đèn đang hoạt động
  1. Hiệu quả khử trùng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian khử trùng, khoảng cách và loại bề mặt / vật thể. Xem hướng dẫn sử dụng sản phẩm/ trang web để biết chi tiết.
  2. Sự lưu loát cần thiết (Liều lượng UV-C) để đạt được sự Bất hoạt trong sự gia tăng của các vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi rút và tảo biến đổi, được cập nhật và mở rộng bởi Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairn và James R. Bolton. Với những đóng góp trước đó của Gabriel Chevrels (2006) và Eric Caron (2006) với sự đánh giá ngang hàng bởi Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) và Karl G. Linden.
  3. Nadia Storm và cộng sự, Vô hiệu hóa nhanh chóng và toàn diện SARS-CoV-2 nhờ chiếu xạ bằng tia cực tím ultraviolet-C, 2020. Tuân theo đánh giá từ đồng nghiệp, nội dung chỉ có ở dạng đăng tải sơ bộ trên trang https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2. Bức xạ UV-C được dùng trong nghiên cứu này là 0,849 mW/cm²
  4. So sánh về các nguồn sáng tia cực tím liên tục và không liên tục để khử trùng các bề mặt. McDonald K.F., Curry R.D., Clevenger T.E., Unklesbay K., Eisenstark A., Golden J., Morgan R.D. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000;28:1581–1587. doi: 10.1109/27.901237.