Tìm hiểu thêm về

Chọn bóng đèn

 • Sản phẩm hiện tại (37)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Nhu cầu chiếu sáng của bạn là gì
Các tính năng bổ sung
Nhiệt độ màu
Độ sáng
Công nghệ bóng đèn
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 11W (95W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 11W (95W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 9W (80W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 5W (50W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 3W (30W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 3W (30W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 40W (75W CFL)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 33W (65W CFL)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 19W (160W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 14.5W (120W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 14.5W (120W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Tornado Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn xoắn ốc

  Tornado

  Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn xoắn ốc

  • 24 W (125 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm