Tìm hiểu thêm về

Liên hệ
Philips

Thông tin liên hệ trong trường hợp bạn có câu hỏi về hệ thống chiếu sáng

Gọi cho chúng tôi

84-(0)8-39111508

 

Monday - Friday: 08:30-17:30

Chiếu sáng Chuyên nghiệp

 

Truy cập trang hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi để được trợ giúp về mặt kỹ thuật chiếu sáng, yêu cầu đặt hàng, trả lại sản phẩm, v.v.
 

Truy cập trang hỗ trợ chuyên nghiệp cho hệ thống chiếu sáng

Hỗ trợ Royal Philips

 

Truy cập trang hỗ trợ Royal Philips để được trợ giúp kỹ thuật, yêu cầu đặt hàng, trả lại sản phẩm... cho tất cả các sản phẩm Philips khác.
 

Truy cập trang hỗ trợ Royal Philips