Tìm hiểu thêm về

Gợi ý

  Liên hệ
  Philips

  Thông tin liên hệ trong trường hợp bạn có câu hỏi về hệ thống chiếu sáng

  Gọi cho chúng tôi

  84-(0)8-39111508

   

  Monday - Friday: 08:30-17:30

  Chiếu sáng Chuyên nghiệp

   

  Truy cập trang hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi để được trợ giúp về mặt kỹ thuật chiếu sáng, yêu cầu đặt hàng, trả lại sản phẩm, v.v.
   

  Truy cập trang hỗ trợ chuyên nghiệp cho hệ thống chiếu sáng

  Hỗ trợ Royal Philips

   

  Truy cập trang hỗ trợ Royal Philips để được trợ giúp kỹ thuật, yêu cầu đặt hàng, trả lại sản phẩm... cho tất cả các sản phẩm Philips khác.
   

  Truy cập trang hỗ trợ Royal Philips