Bạn hiện đang truy cập trang web Philips chiếu sáng. Hiện đã có một phiên bản đã được bản địa hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (8)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Đổi mới đèn LED
  Nhiệt độ màu
  Nhu cầu chiếu sáng của bạn là gì

  Dạng thanh

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Đèn Essential

   Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 18 W (100 W)
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ71.200,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Đèn Essential

   Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 18 W (100 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ71.200,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Đèn Essential

   Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 23 W (125 W)
   • E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ85.700,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Đèn Essential

   Đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 23 W (125 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ85.700,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Genie Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Genie

   Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 14 W (75 W)
   • Đui E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ52.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Genie Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Genie

   Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 14 W (75 W)
   • Đui E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ52.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Genie Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Genie

   Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 11 W (60 W)
   • Đui E27
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ49.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Genie Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   Genie

   Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

   • 11 W (60 W)
   • Đui E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ49.000,00

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi