Bạn hiện đang truy cập trang web Philips chiếu sáng. Hiện đã có một phiên bản đã được bản địa hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (3)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá

  Đèn chiếu sáng thông minh

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn LED thông minh Đèn âm trần 4 inch 9W

   Đèn LED thông minh

   Đèn âm trần 4 inch 9W

   • Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh
   • Lỗ cắt Ø102-110MM
   • IP20/Tròn/Trắng
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn LED thông minh Đèn âm trần 5 inch 12,5W

   Đèn LED thông minh

   Đèn âm trần 5 inch 12,5W

   • Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh
   • Lỗ cắt Ø121-130MM
   • IP20/Tròn/Trắng
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn LED thông minh Đèn âm trần 6 inch 17W

   Đèn LED thông minh

   Đèn âm trần 6 inch 17W

   • Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh
   • Lỗ cắt Ø146-155MM
   • IP20/Tròn/Trắng

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi