Bạn hiện đang truy cập trang web Philips chiếu sáng. Hiện đã có một phiên bản đã được bản địa hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (6)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Đổi mới đèn LED
  Loại đui
  Nhiệt độ màu
  Các tính năng bổ sung
  Độ sáng
  Loại thủy tinh

  Đèn tuýp

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 22W-36W
   • G13
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 22W-36W
   • G13
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 10W-18W
   • G13
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 10W-18W
   • G13
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 18W-36W
   • G13
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn TL-D Super 80 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn TL-D Super 80

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 18 W
   • G13
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ29.700,00

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi