Tìm hiểu thêm về

Chọn loại bóng

 • Sản phẩm hiện tại (28)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Công nghệ bóng đèn
Loại đui đèn
Bạn cần loại đèn gì?
Độ sáng
Nhiệt độ màu
Tính năng bổ sung

Bóng đèn

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic

  Bóng đèn halogen

  • 42 W (60 W)
  • Đui E27
  • Trong
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic

  Bóng đèn halogen

  • 53 W (75 W)
  • Đui E27
  • Trong
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic

  Bóng đèn halogen

  • 70 W (100 W)
  • Đui E27
  • Trong
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 6W (50W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  73.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 7 W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 9,5 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  99.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 6W (50W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  73.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 7 W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  88.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 9 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 18W (130W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  299.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 9,5 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng ban ngày mát mẻ / Trắng ấm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Bóng đèn

  LED

  Bóng đèn

  • 5 W (40 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
  • Trong