Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Signify Lighting Capital

  hình ảnh về chuyên gia tài chính và chiếu sáng - Philips lighting

  Đội ngũ các chuyên gia về chiếu sáng và tài chính của chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua trở ngại đầu tư bằng cách thiết kế hệ thống chiếu sáng hoàn hảo, đồng thời điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với ngân sách của bạn.

   

  Chúng tôi đề xuất ba giải pháp:

   

  • Cho vay trên tài sản
   Tiết kiệm ngay, thanh toán sau

   

  • Dịch vụ chiếu sáng
   Tạo ra khoản tiết kiệm ngay lập tức và tối ưu hóa dòng tiền ngay từ ngày đầu tiên
   
  • Dự án lớn, tài trợ cấu trúc
   Cho vay theo nhu cầu cụ thể, thiết kế dự án cá nhân hóa và đưa ra ưu đãi tùy chỉnh cho khách hàng

  Bạn có muốn tìm hiểu thêm không


  Hãy liên hệ với trung tâm liên lạc tại địa phương nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc.