FlowBase G2

BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DM2 G2

Mô tả sản phẩm

FlowBase G2, 31600 lm, 220 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401631307
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234197926299