Đèn SportsStar Gen2

BVP680 LED1620/957 1620W 230-400V S7

Mô tả sản phẩm

Đèn SportsStar Gen2, 162000 lm, 1620 W, 957 ánh sáng trắng mát, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401643106
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972943800