GearUnits công suất cao

ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

Mô tả sản phẩm

GearUnits, MASTER MHN-LA, 2000 W, 2166 W

Mã đặt hàng: 910925726012
Mã đơn hàng đầy đủ: 871829106276900