Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 52200 lm, 380 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401607607
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454063700