Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GM

Mô tả sản phẩm

Tango G3 - BVP38x, 52800 lm, 490 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401618206
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401618206