Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM

Mô tả sản phẩm

Tango G3 - BVP38x, 61400 lm, 490 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401617706
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973020500