Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM

Mô tả sản phẩm

Tango G3 - BVP38x, 61400 lm, 490 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401617306
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401617306