Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM

Mô tả sản phẩm

Tango G3 - BVP38x, 56500 lm, 490 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401616906
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973068700