SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O

Mô tả sản phẩm

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 111000 lm, 900 W, 740 trắng trung tính, DALI, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

Mã đặt hàng: 911401595351
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972482200