SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 24000 lm, 200 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401868183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453389999