SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 18000 lm, 150 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401867183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453390599