SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 2400 lm, 20 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401862183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453395099