SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 12000 lm, 100 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401856183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453399899