SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 6000 lm, 50 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401854183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453401899