SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED12/NW PSU 10W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 1200 lm, 10 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401851183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453404999