SmartBright Floodlight G2 BVP151

BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Floodlight G2 BVP151, 11000 lm, 100 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401846183
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951453407099