ActiStar

BVP632 LED832/957 770W S5

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 83200 lm, 770 W, 957 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401616408
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198270500