Đèn GreenVision Xceed V2 Gen 4.0 Solar

Phạm vi đầy đủ các đèn đường chạy năng lượng mặt trời được kết nối và có thể cấu hình với công suất tối đa 24000 lumen.