Hệ thống phụ pin năng lượng mặt trời

Pin axit chì chỉnh van (VRLA) với công nghệ điện phân gel