Smart Post-top G3

BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM

Mô tả sản phẩm

Smart Post-top G3, 2500 lm, 29 W, Trắng trung tính, Đối xứng, Cấp an toàn I, Đỉnh cột đường kính 60 mm

Mã đơn hàng: 911401834898
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972871499