Smart Post-top G3

BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM

Mô tả sản phẩm

Smart Post-top G3, 2300 lm, 27 W, Ánh sáng trắng ấm, Đối xứng, Cấp an toàn I, Đỉnh cột đường kính 60 mm

Mã đặt hàng: 911401834598
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972874599