RoadFlair

BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 30338 lm, 225 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401867198
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401867198