RoadFlair

BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 8167 lm, 63 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401866198
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401866198