RoadFlair

BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 7030 lm, 52 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401865298
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401865298