RoadFlair

BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 24892 lm, 174 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401863998
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401863998