RoadFlair

BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 7498 lm, 52 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401861498
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401861498