Đèn RoadFlair Gen2

BRP491 LED121/WW 90W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 12100 lm, 90 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401674506
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972827100