Đèn RoadCharm

BRP471 LED 79/NW 60W 220-240V DME

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadCharm, 7900 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401658105
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401658105