GreenVision Xceed Gen2

BRP382 LED162/WW 120W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 16200 lm, 120 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401877598
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972435800