GreenVision Xceed Gen2

BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 18100 lm, 130 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401875498
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972470900