GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 23200 lm, 165 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401875198
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972428000