GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 37400 lm, 270 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401874298
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972450100